Realizator

Projekt pt. „Będę przedsiębiorcą!” realizowany jest przez Fundację na Rzecz Nauki i Innowacyjności oddział w Lublinie ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Biuro Projektu „Będę przedsiębiorcą!”

ul. Baśniowa 8/52, 20-802 Lublin

e-mail: fni@o2.pl

tel.: 661 231 670